Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                              mgr Eleonora Ochman

Przedszkole Publiczne

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

Gimnazjum
im. Jana Pawła II

Dziennik elektroniczny

UKS Wojownik

       

   

Podziękowanie dla Rady Rodziców

Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie

 

 

W roku szkolnym 2017/18 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia.