Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                                 mgr Katarzyna Przewoźnik

Przedszkole Publiczne

 

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

 

Archiwum Szkoły Podstawowej

Dziennik elektroniczny