Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                              mgr Eleonora Ochman

Przedszkole Publiczne

 

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

 

Archiwum Szkoły Podstawowej

Dziennik elektroniczny

 

       

   

Impreza środowiskowa >>>Z Rodziną Najlepiej!<<<

Ze względu na ochronę danych osobowych informacje, dotyczące listy uczestników półkolonii LATO W GMINIE BESTWINA 2018 przekazywane są zainteresowanym rodzicom w sekretariacie w godzinach pracy szkoły - tel. 32 21 571 21

Sukces nauczyciela z Bestwiny

 

 

 

Webmaster:

Agata Karaś