Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                              mgr Eleonora Ochman

Przedszkole Publiczne

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

Gimnazjum
im. Jana Pawła II

Dziennik elektroniczny

UKS Wojownik

       

   

Półkolonie dla dzieci z terenu gminy Bestwina

Podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług Przedszkola Publicznego w Bestwinie na rok szkolny 2017/2018
odbywa się w następujących terminach:

19 czerwca 2017r -  w godzinach 7.30-12.00

20 czerwca 2017r – w godzinach 12.00-17.00

21 czerwca 2017r – w godzinach 12.00-17.00

22 czerwca 2017r -w godzinach 12.00-17.00

23 czerwca 2017r –w godzinach 10.00 – 15.00

 

 

 

 

Webmaster: Agata Karaś