Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                                 mgr Katarzyna Przewoźnik

Przedszkole Publiczne

 

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

 

Archiwum Szkoły Podstawowej

Dziennik elektroniczny

 

       

   

Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola, klasy pierwszej SP oraz na dyżur wakacyjny - rekrutacja