Dokumenty przedszkola:


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Publicznym w Bestwinie


Statut Przedszkola Publicznego w Bestwinie 2020/2021


Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznego Przedszkola w Bestwinie Rok szkolny 2019/2020

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Statut Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkole Publiczne w Bestwinie Rok szkolny 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BESTWINIE

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego

Raport z ewaluacji problemowej 2015/2016

Raport z ewaluacji problemowej 2014/2015

Raport z ewaluacji problemowej 2013/2014

Raport z ewaluacji problemowej 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2011/2012