Pracownicy przedszkola

 

Nauczyciele:

 

mgr Maria Zyzańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dorota Międzybrodzka- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Lilla Czernek- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Edyta Zemanek- Bierońska- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Gwóźdź- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Ewelina Pysz- nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

mgr Paulina Zdeb- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Syk- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Sieradzka- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Michalec- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Sabina Kurowska- Kliś- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Bakalarska- logopeda

mgr Maria Drewniak- nauczyciel rytmiki

mgr Dorota Surowiak- katechetka

 

Pracownicy kuchni i obsługi:
 

Magdalena Gębczyńska

Aleksandra Krywult
Agata Wójtowicz
Lucyna Włoszek

Halina Gwiazdonik
Małgorzata Wróbel
Elżbieta Zemanek
Anna Ślosarczyk
Wioletta Pieczka

Barbara Mynarska