Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola:

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bestwinie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - samotne wychowanie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

 

Rekrutacja do klasy pierwszej:

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do klasy pierwszej

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny:

Komunikat nr 76/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia zapisów na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

 

 


Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Bestwina

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie  - samotne wychowanie

Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny


Rekrutacja 2017/2018

Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Bestwina

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina

Zarządzenie nr 5/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 30 marca 2017

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie  - samotne wychowanie

Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu


Rekrutacja 2016/2017

Zarządzenie nr 14/2015/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 29 lutego 2016

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Uchwała Rady Gminy - Kryreria rekrutacji do przedszkoli

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie


Rekrutacja 2015/2016

Zarządzenie nr 6/2014/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 27 lutego 2015

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BESTWINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie


Rekrutacja 2014/2015

Zarządzenie nr 8/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 28 lutego 2014

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Bestwinie w roku szkolnym 2014/15

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie

Oświadczenie - opiekunowie