Rekrutacja 2021/22

Wykaz dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Bestwinie - pobierz

Wykaz dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Bestwinie - pobierz

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji  na rok szkolny 2021/22 w Przedszkolu Publicznym w Bestwinie - pobierz

Wykaz dzieci niezakwalifikowanych do rekrutacji  na rok szkolny 2021/22 w Przedszkolu Publicznym w Bestwinie - pobierz

Rekrutacja do przedszkola:

Zarządzenie nr 30/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 22 lutego 2021 roku

Załącznik nr 1p - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Bestwinie w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2p - Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bestwinie

Załącznik nr 3p - Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Załącznik nr 4p - Oświadczenie - samotne wychowanie

Załącznik nr 5p - Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

 

Rekrutacja do klasy pierwszej:

Zarządzenie Nr 29/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

Załącznik nr 1sp do Zarządzenia Nr 30/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 22 lutego 2021 roku

Załącznik nr 1sp - Zgłoszenie do klasy pierwszej

Załącznik nr 2sp - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Kryterium 1 - odległość

Kryterium 2 - rodzeństwo

Kryterium 3 - opiekunowie

 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny:

Komunikat nr 27/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia zapisów na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny


Rekrutacja 2020/21

Rekrutacja do przedszkola:

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina z dnia 26 marca 2020 w sprawie nowych terminów rekrutacji do przedszkola i klas pierwszej szkoły podstawowej

Ważne:

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli oraz do klas pierwszych, które wpłynęły do szkół i Urzędu Gminy Bestwina przed 16.03.2020r. tj. przed wstrzymaniem naboru, są ważne i nie wymagają ponownego złożenia.

Wnioski  można składać od 14 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 31/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Bestwinie w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bestwinie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - samotne wychowanie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

 

Rekrutacja do klasy pierwszej:

Zarządzenie Nr 32/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 4 marca 2020r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do klasy pierwszej

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Kryterium 1 - odległość

Kryterium 2 - rodzeństwo

Kryterium 3 - opiekunowie

 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny:

Komunikat nr 27/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia zapisów na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

 

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola:

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bestwinie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - samotne wychowanie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

 

Rekrutacja do klasy pierwszej:

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do klasy pierwszej

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny:

Komunikat nr 76/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia zapisów na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

 

 


Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Bestwina

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie  - samotne wychowanie

Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny


Rekrutacja 2017/2018

Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Bestwina

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina

Zarządzenie nr 5/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 30 marca 2017

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie  - samotne wychowanie

Oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu


Rekrutacja 2016/2017

Zarządzenie nr 14/2015/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 29 lutego 2016

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Uchwała Rady Gminy - Kryreria rekrutacji do przedszkoli

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie


Rekrutacja 2015/2016

Zarządzenie nr 6/2014/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 27 lutego 2015

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BESTWINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie


Rekrutacja 2014/2015

Zarządzenie nr 8/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bestwinie z dnia 28 lutego 2014

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Bestwinie

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Bestwinie w roku szkolnym 2014/15

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie

Oświadczenie - zatrudnienie

Oświadczenie - opiekunowie