Rozkład dnia

 

6.30-7:50

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami. Zabawy swobodne dzieci.

7.50 – 8.00

Ćwiczenia poranne.

8. 00 - 8.10

Czynności samoobsługowe

8.10 – 8.40

Śniadanie.

8.40 – 9.00

Czynności samoobsługowe- mycie zębów.

9.00 – 9.30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

9.30 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą dostosowane do możliwości dzieci.

9.45 – 10.00

Zabawy ruchowe przy muzyce.

10.00 – 11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

11.00 – 11.25

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

11.25 – 11.30

Czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00

Obiad

12.00 – 12.15

Relaksacja przy muzyce.

12.15 – 14.00

Zabawy swobodne dzieci, gry dydaktyczne, stolikowe. Zabawy konstrukcyjne na dywanie. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, spacery.

14.00 – 14.30

Podwieczorek.

14.30 – 14.40

Czytanie literatury dziecięcej.

14.40 – 15.00

Zabawy ruchowe przy muzyce.

15.00 – 17.00

Zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci.