Ogłoszenia 2010/2011

 

Informacja o dofinansowaniu podręczników

DOTYCZY: REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM „WYPRAWKA SZKOLNA 2011”

        DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINIE INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE DO DNIA 22.06.2011r. ( ŚRODA ).

       DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW PRZYSŁUGUJE UCZNIOM POCHODZĄCYM Z RODZIN, W KTÓRYCH DOCHÓD NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA KRYTERIUM DOCHODOWEGO OKREŚLONEGO W ART. 8 UST. 1 PKT 2 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ tj. 351,00 NETTO ORAZ UCZNIOM NIESPEŁNIAJĄCYM KRYTERIUM DOCHODOWEGO W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W ART. 7 NA PODSTAWIE DECYZJI DYREKTORA SZKOŁY.

Pobierz wniosek o dofinansowanie

Zakończenie akcji "Dzieci Śląska - Dzieciom Lwowa"

W dniu 10 czerwca 2011 roku została odebrana paczka "Dzieci Śląska - Dzieciom Lwowa". Dziękujemy wszystkim za złożone dary.

Zobacz podziękowanie dla szkoły

Wojciech Łysoń

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty do rodziców i uczniów z terenu województwa śląskiego

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
nadchodzący czas wakacji sprzyja beztrosce i pozwalaniu dzieciom na większą swobodę. Nie możemy jednak zapominać o obowiązkach jakie spoczywają na nas, dorosłych opiekunach dzieci i młodzieży. 
Okres ferii letnich bardzo często związany jest z pobytem nad wodą (morzem, jeziorem, rzeką, basenem). Środowisko wodne, nawet pozornie spokojne, może być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, nie zdających sobie niejednokrotnie sprawy z niebezpieczeństwa. Większość nieszczęśliwych zdarzeń, w wyniku których dochodzi do utonięć, jest wynikiem lekkomyślności oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a także kąpieli w miejscach nie objętych nadzorem ratowników wodnych.
Apeluję o rozważne korzystanie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pod opieką fachowców. Jednocześnie informuję, że na stronie Sanepid-u www.wsse.katowice.pl (w zakładce higiena wody) znajduje się mapka miejsc dopuszczonych do kąpieli na terenie województwa śląskiego.

W trakcie trwania wypoczynku mogą Państwo zgłaszać wszelkiego rodzaju uwagi i zastrzeżenia do kuratorium, ale również do innych służb odpowiedzialnych za stan i warunki sanitarno - higieniczne i techniczne obiektów, tj.: SANEPiD, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarna oraz służb czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Policja, WOPR, GOPR. Ponadto informuję o czynnym całodobowo telefonie interwencyjnym 32 200 21 71, pod którym można zgłaszać przypadki występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, a także zastrzeżenia dotyczące jego organizacji.

Szanowni Państwo, w okresie wakacji nasilają się wyjazdy młodzieży za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. To szansa, ale i zagrożenie. Polecamy zatem lekturę poradników dostępnych na stronie MSWiA poświęconych problemów handlu ludźmi pt.: „Dzieci – ofiary handlu” oraz „Kompas podróżny. Poradnik dla wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia pracy”.

Wszystkim Państwu, młodzieży i dzieciom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku, wielu niezapomnianych i miłych wrażeń, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu z wakacji.

Śląski Kurator Oświaty
mgr Stanisław Faber

 

„Zestaw Podręczników i Ćwiczeń” na nowy rok szkolny

W zakładce "Dokumenty szkoły" - "Zestaw podręczników i ćwiczeń", publikujemy szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego 2011/12. W wykazie znajdują się również informacje dotyczące sposobu zaopatrywania się w poszczególne pozycje. Wiele podręczników można odkupić, niektóre z nich są kontynuacją z poprzedniego roku. Ćwiczenia należy zakupić nowe. Zachęcamy również samorządy do organizowania w klasach giełdy podręczników używanych, ale nie zniszczonych. Zakup w tej formie jest o wiele korzystniejszy. 

 

"Bezpieczne wakacje"

Drodzy uczniowie i rodzice! Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do akcji "Bezpieczne wakacje".

   Więcej informacji na stronie www.bezpiecznewakacje.pl.

   Spędźmy bezpiecznie wakacje i wróćmy cali i zdrowi do szkoły!

„Dzieci Śląska - Dzieciom Lwowa”.

W dniach od 29 kwietnia  do 10 maja zbierane będą paczki w ramach akcji „Dzieci Śląska - Dzieciom Lwowa”. Paczki mogą zawierać trwałą żywność: konserwy mięsne i rybne, olej i kaszę, cukier i mąkę, fasolę i groch, słodycze
i zabawki, przybory szkolne i sportowe. Nie zbieramy używanej odzieży. Paczki można przynosić na blok sportowy.

Organizacja pracy szkoły w kwietniu

1. W dniu 5.04.2011 o godzinie 9.00 uczniowie klas szóstych przystąpią do sprawdzianu. Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców na zajęcia.

2. W dniach 7 i 8 kwietnia dzieci uczestniczyć będą w rekolekcjach wielkopostnych. W tych dniach wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00. O godzinie 10.40 będą przeprowadzone do kościoła. Po nabożeństwie pod opieką nauczycieli wrócą do szkoły te dzieci, które zostały zgłoszone na dyżur do świetlicy i na obiad.

3. W dniu 14.04.2011 uczniowie klas III - VI wyjadą do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na przedstawienie "Ania z Zielonego Wzgórza". Zbiórka w szkole o godzinie 7.30, wyjazd o 7.45. Powrót do szkoły między 13.00 a 13.30.

4. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 21.04 do 26.04.2011.

Drzewka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie informuje, iż po odbiór drzewek należy się zgłosić do Pana Kubery w terminie do 01.04.2011r. w godzinach od 8.00 do 18.00. Po tym terminie odbiór następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Kuberą..

Zapłaty za drzewka można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 14.30 bądź przelewem na konto Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie (w przypadku przelewu wymagane jest zaświadczenie wydawane w sekretariacie potwierdzające dokonanie zapłaty ).

 

Podziękowania dla Rodziców i Sponsorów

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Bestwinie składają podziękowanie dla

Pani Anny Szostak, Pani Joanny Ciężki, Pani Barbary Mynarskiej, Pani Anny Kabot, Pani Małgorzaty Cieślak, Pani Renaty Polak, Pani Magdaleny Markiel, Pani Iwony Dolniak, Pani Doroty Placuch, Pani Aleksandry Baścik, Pani Agaty Kubik,
Pani Izabeli Szpaczek, Pani Katarzyny Foltak, Pani Agaty Mańczyk, Pani Anny Szlosarczyk, Pani Iwony Chomenko,
Pani Katarzyny Piętka, Pani Beaty Szpaczek, Pani Teresy Maroszek, Pani Ewy Sadkowskiej, Pani Mirosławy Kraus,
Pani Agnieszki Owczarz

 za upieczenie ciast na imprezę środowiskową „Mam Talent”

dla

Pani Beaty Owczarz, Pani Magdaleny Markiel, Pani Beaty Pokładnik, Pani Anety Szewczyk, Pani Joanny Ciężki,
Pani Cecylii Słowik, Pani Anny Poniewierskiej, Pani Agaty Kubik, Pani Barbary Grygierzec, Pani Agnieszki Gluza,
Pani Anety Pasierbek, Pani Doroty Placuch, Pani Anny Wawszczyk, Pani Renaty Chrząszcz, Pani Katarzyny Wróbel,
Pani Agnieszki Gawlik

 za organizację kawiarenki na imprezie środowiskowej „Mam Talent”

oraz dla

Pani Agaty Nowak – Sklep ABIS, Pani Aleksandry Osóbka – Hurt. PE-PE, Państwa Jolanty i Bogusława Siudak,
Państwa Beaty i Andrzeja Szpaczek, Państwa Barbary i Pawła Grygierców, Państwa Moniki i Pawła Nawojskich,
Państwa Anny i Sławomira Adamskich, Państwa Agnieszki i Marcina Gawlik,
Państwa Aleksandry Zielińskiej-Mentel i Roberta Mentel, Państwa Jadwigi i Andrzeja Kosmatego,
Państwa Marzeny i Grzegorza Ślósarczyk, Państwa Beaty i Mariusza Owczarz, Państwa Katarzyny i Czesława Wróbel,
Państwa Barbary i Krzysztofa Góra

 za sponsorowanie loterii fantowej na imprezie środowiskowej „Mam Talent”

 

 

...Zbiórka surowców wtórnych...

W dniach 14 - 16 marca 2011 roku będziemy zbierać posegregowane surowce takie jak:

  • plastikowe butelki typu pet (tylko po napojach);

  • złom stalowy oraz aluminium;

  • makulaturę.

 

Zebranie Rodziców

W dniu 10 marca 2011 roku o godzinie 17.00 w odbędzie się zebranie Rodziców.

 

Szkoła z klasą 2.0

"Szkoła z klasą 2.0" to program mający na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. Wzięły w nim udział 4 grupy uczniów z naszej podstawówki. Każda z nich miała za zadanie stworzyć w tym miesiącu własny Szkolny Kodeks 2.0 zawierający zasady, którymi powinniśmy się kierować podczas pracy z komputerem i innymi urządzeniami. Dziś po jasełkach przedstawiciele TIKowych grup zaprezentowali swoje przykładowe kodeksy na forum szkoły. Poprosili także o wzięcie udziału w internetowej ankiecie mającej na celu wyłonienie najlepszego spośród kodeksów, który od przyszłego roku zacznie obowiązywać w naszej szkole.
Ankieta znajduje się na stronie gazetki szkolnej: http://gazetkaspb.blogspot.com/

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału!

K.Krywult

Informacje dla rodziców i uczniów - kalendarz organizacji zajęć w grudniu i styczniu

22.12.2010r. - kolędowanie szkolne - wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 i kończą o 11.25.

23.12.2010r. do 2.01.2011r. - przerwa świąteczna.

6.01.2011r. - Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć.

7.01.2011r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych dzieci.

13.01.2011r. - wywiadówka w klasach o godzinie 17.00.

17.01.2011r. do 30.11.2011r. - ferie zimowe.

31.01.2011r. - rozpoczęcie II półrocza, zmiana podziału godzin (klasy 1a, 2a, 3a - II zmiana, klasy 1b, 2b, 3b - I zmiana).

Zbiórka żołędzi, nasion i zbóż

Dnia 17 grudnia 2010 roku odbędzie się zbiórka żołędzi, nasion i zbóż dla zwierząt organizowana przez Koło Łowieckie Bażant. Dla uczestników zbiórki przewidziane są cenne nagrody.

Przesiewowe komputerowe badanie wzroku

Dnia 14. 12. 2010 roku na terenie szkoły odbędą się przesiewowe komputerowe badania wzroku.

Badania mają na celu wykrycie takich wad jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność i wszelkiego typu astygmatyzm. Powyższa diagnostyka wykonywana jest za pomocą autorefraktometru - aparatury stosowanej w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Metoda ta jest bezinwazyjna i nieszkodliwa dla organizmu.

Do badania zapraszamy dzieci, rodziców i znajomych. Płatne 10 zł przy badaniu.

Wyniki badań są analizowane i opisywane przez lekarzy okulistów z drugim stopniem specjalizacji.

PROKOMED

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ ORAZ USŁUG KOSMETYCZNYCH

ul. Żerkowska 72. 63-200 Jarocin

tel./fax (62) 740-34-57

e-mail: biuro@prokomed.pl

  DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINIE  PRZYPOMINA, IŻ KAŻDE DZIECKO MUSI BYĆ ZGŁOSZONE PRZEZ OJCA, MATKĘ LUB DZIADKÓW DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

W PRZYPADKU JEŻELI RODZICE LUB DZIADKOWIE NIE MAJĄ TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, NALEŻY POWIADOMIĆ O TYM SZKOŁĘ.  

Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 roku nr 164, poz. 1027 )

 

Zbiórka surowców wtórnych

W dniach 22 i 23 listopada 2010 roku będziemy zbierać posegregowane surowce takie jak:

  • plastikowe butelki typu pet (tylko po napojach);

  • złom stalowy oraz aluminium;

  • makulaturę.

 

 

Zebranie Rodziców

W dniu 4 listopada o godzinie 17.00 w odbędzie się zebranie Rodziców.

 

Zebranie trójek klasowych

W dniu 3 listopada o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie trójek klasowych, na które zaprasza przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Poniewierska.

 

 

14 października - Święto Edukacji Narodowej

Dnia 14 października zajęcia odbywają się według następującego planu:

8.00 - 8.45 - lekcje wychowawcze

9.00 - 9.45 - akademia z okazji Dnia Patrona

10.00 - 11.00 - prelekcja "Poznaj Beskidy"

Zajęcia kończą się o godzinie 11.00. W tym dniu uczniowie nie przynoszą podręczników i zeszytów. Obowiązuje strój szkolny galowy. Po godzinie 11.00 dla uczniów zapisanych na stołówkę będzie obiad.

 

Dzień otwarty

Dnia 13 października od godziny 17.00  do 18.00 jest dzień otwarty szkoły.

Zapraszamy rodziców uczniów klas trzecich na godzinę 17.00 do sali nr 4 na zebranie w sprawie wyjazdu na zieloną szkołę.

 

Zebranie rodziców

Dnia 9 września 2010 roku o godzinie 17.00 odbędzie się organizacyjno - informacyjne zebranie rodziców.

 

 

Zbiórka surowców wtórnych

W dniach 7 i 8 września 2010 roku będziemy zbierać posegregowane surowce takie jak:

  • plastikowe butelki typu pet (tylko po napojach);

  • puszki aluminiowe;

  • makulaturę.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się dnia 1 września 2010 roku
o godzinie 9.15 na dużej sali gimnastycznej. Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele o godzinie 8.00 .

 

 

Obuwie zamienne na salę gimnastyczną

W związku z odnowieniem parkietu na sali gimnastycznej od 1 września 2010 r. wprowadzony będzie obowiązek zmiany obuwia na zajęcia wychowania fizycznego. Wszyscy uczniowie wchodzący na salę muszą mieć obuwie na białej, miękkiej gumie.