Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


 Zebranie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie serdecznie zapraszają  przedstawicieli Trójek Klasowych oraz wszystkich rodziców chcących przyłączyć się do wspólnej pracy na pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku szkoły w Bestwinie.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017


adres mailowy do kontaktu z Radą: rr.zsp.bestwina@gmail.com


Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017


Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w ZSP Bestwina w roku szkolnym 2016/2017

         

Przewodniczący  Kraus Małgorzata 2A
Wiceprzewodniczący Dutka Monika maluchy
Skarbnik  Nawrocka Monika  0B
Sekretarz Pawlik Iwona 1A
Księgowy Świerkot Katarzyna 6C
Członek  Łyp Piotr   3C

      


Podsumowanie działalności Rady Rodziców ZSP w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ZSP w Bestwinie prowadziła działania wspomagające placówkę szkolną w sferze działalności opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności poprzez opiniowanie planów szkoły, pracy nauczycieli, a także wsparcie finansowe różnorodnych inicjatyw, m.in.:

-       Mikołajki w szkole i przedszkolu;

-       Dzień Dziecka;

-       zakup piaskownicy na plac zabaw przy przedszkolu (ze środków wypracowanych przez Radę z Akcji Kalendarze w roku szkolnym 2014/2015);

-       zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw (jeździki);

-       zabawa karnawałowa;

-       współfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę;

-       zakup nagród książkowych na zakończenie roku;

-       organizacja kiermaszu ciast w ramach koncertu charytatywnego organizowanego przez szkołę dla walczącego z nowotworem Mateusza - wszystkie środki z kiermaszu zostały przekazane na ten szczytny cel;

-       planowany w najbliższym czasie zakup tablicy interaktywnej dla uczniów szkoły podstawowej z najmłodszych klas, uczęszczających do budynku przedszkola (ze środków wypracowanych przez Radę z Akcji Kalendarze w roku szkolnym 2015/2016).

 

Rada finansowała swoją działalność z następujących źródeł:

-       dobrowolna składka rodziców na Radę Rodziców

-       kiermasze ciast

-       Akcja Kalendarze

-       przygotowanie i dystrybucja zdjęć klasowych


 

Zestawienia pod wynik z działalności Rady Rodziców w okresie 2015/2016

     
           
 

WN

Ma

saldo początkowe

7474,39

wpływy ze składek na RR

0,00

14720,00

saldo końcowe

 

7926,77

wpływy z kiermaszu ciast

0,00

4626,30

W tym środki szkoły

 

       917,32

kalendarze

3726,00

6170,50

     

zdjęcia klasowe

540,00

1160,00

     

Mikołaj

7540,00

0,00

     

Dzień dziecka

3720,00

0,00

     

zakup piaskownicy doposaż.przedszkola

3573,22

0,00

     

zakup jeździków doposaż.przedszkola

458,70

0,00

     

zakup nagród książkowych

2271,50

0,00

     

zabawa karnawałowa

1200,00

0,00

     

konkursy, nagrody

812,13

0,00

     

dofiansowanie, sponsoring, memoriał

700,00

5,38

     

oplaty i prowizje bankowe, kapitalizacja odsetek

138,46

9,36

     

środki szkoły

664,00

831,00

     

pozostałe wydatki / przychody

676,15

100,00

     
 

26020,16

27622,54

     

 

W zestawieniu nie ujęto środków zbieranych przez rodziców w przedszkolu w ramach akcji dzień dziadka i babci gdyż są to środki wypracowane przez grupy przedszkolne na ich potrzeby.

Sporządził: Barbara Góra