Dokumenty związane z rekrutacją:


Rekrutacja 2017/2018

Uchwała nr XXV/190/2017 Rady Gminy Bestwina

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina

Zarządzenie nr 6/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej

Procedura rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej w im. św. Jana Kantego w Bestwinie

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bestwinie w roku szkolnym 2017/2018

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 


Rekrutacja 2016/2017

Zarządzenie nr 15/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie z dnia 29 lutego 2016  i Procedura rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu

Oświadczenie - droga do szkoły

Oświadczenie - opiekunowie

 


Rekrutacja 2015/2016

Zarządzenie nr 7/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie z dnia 27 lutego 2015

Procedura rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Oświadczenie - droga do szkoły

Oświadczenie - opiekunowie

 

Gimnazjum:

Zarządzenie nr 8/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie z dnia 27 lutego 2015

Procedura rekrutacji dzieci do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum


Rekrutacja 2014/2015

Zarządzenie nr 9/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie z dnia 28 lutego 2014

Procedura rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej w im. św. Jana Kantego w Bestwinie

Harmonogram rekrutacji do I klasy samorządowych szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku szkolnym 2013/2014

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Oświadczenie - droga do szkoły

Oświadczenie - opiekunowie